Vyhlášení soutěže k 300. výročí narození Marie Terezie

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje výtvarnou soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“.

Soutěž je vyhlášena pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. k 300. výročí narození Marie Terezie.

Soubory ke stažení:
Pravidla soutěže: PDF
Identifikační štítek: XLSX PDF

Pravidla soutěže:

Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017

Soutěž je určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu v květnu 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“ (únor-prosinec). Doprovodná výstava oceněných prací bude k vidění od 10. května 2017 a potrvá do 15. září 2017.

Ocenění obdrží věcné ceny (např. vstupenku do muzea, publikace, trička, pastelky aj.).

Typy výtvarných technik

 • kresba
 • malba
 • všechny grafické techniky bez použití počítačové grafiky
 • trojrozměrné práce (keramika, textil, papír, plast, kov, dřevo)
 • komiksy
 • filmy

Tematické okruhy

 • život Marie Terezie
 • móda a architektura v období baroka
 • vládní reformy Marie Terezie, zejména reformy školství

Podmínky účasti

 • Maximální rozměr plošné práce je 70 x 50 cm.
 • Maximální rozměr prostorové práce je 50 x 50 x 50 cm.
 • Délka filmu je max. 8 min.
 • Práce nemohou být paspartovány či podlepeny barevnými papíry.
 • Do soutěže nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných prací, kopie, xeroxy nebo elektronické verze výtvarných prací.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují téma soutěže a jsou řádně označeny. Neoznačené práce a práce s nečitelně či nekompletně vyplněnými údaji nebudou posuzovány.
 • Práce mohou zasílat jednotlivci i kolektivy.
 • Nevyžádané práce nebudou vráceny. V případě zájmu o vrácení prací dojde k jejich předání po předchozí domluvě na místě v muzeu. Oceněné práce mohou být vráceny nejdříve po skončení výstavy všech oceněných prací, která bude zahájena dne 10. května 2017 a potrvá do 15. září 2017.
 • Některé z oceněných prací budou dále po dohodě s jejich autory využity pro další nekomerční výstavy a charitativní akce. Účastník přihlášením do soutěže souhlasí s prezentací reprodukce zaslaných prací v tisku a na webových stránkách pořadatele a webových stránkách partnerů soutěže.

Označení prací

 • Soutěžní práce musí být označena identifikačním štítkem.
 • Identifikační štítek musí být čitelně vyplněn a musí obsahovat následující údaje:
  • Jméno, příjmení a věk soutěžícího
  • Název práce
  • Název a adresu školy či domácí adresu
  • Kontaktní e-mail a telefon
 • Pokud zasílá práce škola či jiná organizace, uvádějte přesný název a adresu.
 • Pokud práce zasílá jednotlivec, uvádějte domácí adresu.
 • Informace o ocenění budou zasílány e-mailem, proto uvádějte funkční e-mail, který je pravidelně kontrolován.

Soutěžní kategorie
Soutěžní práce zhotovené technikou malby, kresby, grafickými technikami a trojrozměrné výrobky budou hodnoceny v těchto věkových kategoriích:

 1. 6 – 10 let
 2. 11 – 15 let
 3. 16 – 19 let
 4. kategorie pro soutěžící se speciálními vzdělávacími potřebami bez horní věkové hranice

Profesní zastoupení v porotě, která bude hodnotit soutěžní práce: akademická malířka, učitelé výtvarné výchovy, restauratérka tapisérií, zahraniční zastoupení – BA Fine Arts, BA Art History.

Soutěžní práce v kategoriích „film“ a „komiks“ mohou být hodnoceny bez rozdílu věku.

Řádně označené soutěžní práce (opatřené identifikačním štítkem) zasílejte na adresu:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
k rukám Mgr. Evy Kuncipálové
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Na zásilku napište „Soutěž – Marie Terezie“

Soutěžní práce je možné předat i v recepci muzea na výše uvedené adrese v otevírací době muzea:
úterý-neděle 10.00-12.30 13.00-17.00.

Případné dotazy zodpoví
Mgr. Eva Kuncipálová, tel. 257 531 645, e-mail kuncipalova@npmk.cz

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
www.npmk.cz, tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz

Záštita MŠMT
 

Kategorie: 
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–12.30 a 13–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016